God fortsättning på 2019 önskar Dalarös egen räddningsstyrka, en av många enheter i Södertörns brandförsvarsförbund. Vi gör som vanligt en återblick på året som har gått, för att se vad vi har åstadkommit.

Men först en titt på vädret. Det började med stormen Alfrida och sedan stormen Jan. Mild februari avlöstes av en nederbördsrik mars och en raketstart på sommaren i april. Men aprilvädret kom i maj istället. Sedan kom sommaren som var varm. September var varmare än normalt och följdes sedan av en rejäl höstsmocka och låga temperaturer i oktober redan. Mörk december med några enstaka soltimmar bara. December blev sedan mild, blöt och blåsig. Grundvattennivåerna för vårt område har därför äntligen ökat och är i slutet av året på väg mot normala nivåer. I små magasin är det redan normalnivå. Detta gläder säkert många efter två extremt varma år och stora skogsbränder. SMHI har i sin väderkrönika mer detaljer.

Dalaröstyrkan larmades ut på 43 uppdrag under året. Det är högre än medelvärdet på 31,3 och medianen på 30 insatser per år (mätserie sedan 1971). Trenden fortsätter uppåt och visar att Dalarös räddningsstyrka används mer. Drygt vart tredje utryckning handlade om brand 2019.

Trafikolycka och väg

Sju olyckor på väg hanterade vi under året. Det är högst normalt. Vi brukar ha ca. 15% trafikolyckor på ett år. En oskyddad trafikant skadades vid passage över vägen på kanalbron. Personen blev påkörd av släpet till en personbil. En buskörning med personbil slutade också i trevägskorsningens kantsten. Kanske lika bra det. Övriga olyckor längs Dalarövägen fördelade sig som brukligt. Någon viltolycka, några dikeskörningar och några kollisioner. En frontalkrock vid Ösby bro, vilket var den bortre punkten för våra insatser under året.

Vattenlivräddning

Normalt var även utfallet av vattenräddning. En av fyra olyckor hanterades ute till sjöss med vår RIB-båt i en sjöräddningsinsats. Tyvärr var inte utfallet av skadade normalt då två av incidenterna var drunkningar. En i havet och en i pool.

Sjukvård

Sjukvårdslarmen ökar statistiskt sett. Det beror på att man i Stockholm har ett samarbete mellan myndigheter vid vissa larmtyper. Man skickar alla på en gång. Som brandstation långt ifrån centralorten är vår roll ofta ”first responders”. Fem av åtta larm betecknades som hjärtstopp/DHLR. Vår personal har utfört DHLR fullt ut i två fall under året. I andra fall har det inte behövts (annat behov eller annan styrka har hunnit före) I båda fallen har personal från vår styrka kommit fram först.

Det minst allvarliga larmet var en man som låg i busskuren på Hotellbryggan. Han hade inte hjärtstopp utan hade troligtvis tagit en välbehövlig paus i konsumtionen av förskönande substanser. Vi lät honom fortsätta med det.

Automatlarm

Året bjöd på ett genomsnittligt antal automatlarm. Tre larm är normalt. Men då ska sägas att vissa larm dagtid inte går till vår styrka, utan hanteras av Haninge enbart. Tullhuset och Malmgården har besökts i år. Inga incidenter utan enbart indikeringar.

Andra larm och uppdrag

Under året har vi haft några miljösaneringar både på land, efter läckande fordon, och i hav. Vi har gjort en utläggning av flytläns efter ett okänt mindre utsläpp i Dalarö ström som flöt in vid Skansen. Men utsläppet var så litet att det var svårt att se någon större effekt av arbetet. Under höstens eviga regnande fick vi länsa en källare. Vi har haft två uppdrag kopplade till hot och farliga situationer i hemmet.

Bränder

Både rök och eld men inga allvarliga bygdebränder under året. En friliggande bastu väst om stångsundet drabbades. Två husvagnar på Gålö strök också med, men utan skadade personer som väl var. Spridning och hastighet är två faktorer som oroar vid brand på campinguppställningar. Men det stannade där. Markbränder på öarna som vanligt. Men inga jättestora ytor. Vid Tjursjön brann det under sommaren i juni. Vår insats där var dock minimal. Vi var backup för kvällsvakten som aldrig blev av för vår del. Någon eldning, någon rök från elapparater men inga fordonsbränder, om vi nu räknar bort husvagnarna. Det är lite ovanligt att det inte blir någon båtbrand faktiskt. Men det är väldigt skönt å andra sidan. Om vi sammanfattar året så brann det förhållandevis lite. Bara vart tredje insats var ett brandrelaterat larm. Det kan vissa år ligga på 50-60%. Det är mycket tillfälligheten som avgör var det brinner och hur mycket. Det handlar inte bara om förutsättningarna. För de fanns under året om man syftar på väder och klimat. Vi kan ju också hoppas att det beror på en ökad försiktighet hos befolkningen. De tidiga eldningsförbuden från myndigheter, och från Södertörns Brandförsvarsförbund, hjälper till att dämpa ivern att elda ute tror vi.

Personal

Styrkan har minskat med ytterligare en person under året. Vi var vid årets slut 15 man. Vi går in i en mer intensiv rekryteringsfas under 2019 och har varit ute på tre uppvisningar för att marknadsföra oss. Karlslunds Marina, Dalarö julmarknad och Stegsholms gårds julmarknad. Den som är nyfiken på vad som krävs för att bli brandman hänvisar vi till vår hemsida.

Utbildning och utrustning

Ordinarie övningar har hållits i egen regi varje månad. Tio månadsövningar och två helgövningar på Botkyrka och vår sedvanliga isövning i februari. Vi har fått en ny utbildningsresurs, Jörgen Johansson från deltiden i Järna som har hjälpt till med några övningar. Vi är fullt uppdaterade på sjukvården och har delegering på DHLR, syrgas och tornique (avsnörande förband).

Våra fordon är samma gamla vanliga. Vår terrängbil har bytt namn till 4670, har numera en egen positionerad rakelstation samt en gps-plotter kombinerad med statusdisplay. Bilen har även utrustats med fordonsmonterad batteriladdare. Så nu är det äntligen slut på knuffandet när vi ska ut på larm efter långa stillestånd. Med ökad elektronik ombord var det nödvändigt. För oss är det stort eftersom vi nu har två separata radiostationer och kan dela upp oss i två taktiska enheter och kommunicera dem emellan. Även bra för sjöuppdrag med B469 så att vi kan agera både på land och till sjöss samtidigt. Vi ser fram emot ett spännande, säkert men utmanande, år med nya kollegor.

God fortsättning!

Dalarö räddningsvärn, 2019-01-19                                                                         Redaktör: Andreas Bielsten