God fortsättning på 2017 önskar Dalarös egen räddningsstyrka. Vi gör som vanligt en återblick på året som gått för att se vad vi har åstadkommit. Hur var året 2016 vädermässigt? Ja för den som är extra intresserad har SMHI sammanfattat det i sin väderkrönika. En kall start men ändå ett varmt år, med rekordtemperaturer i juli och augusti i landet. Eldningsförbud rådde periodvis på Södertörn. Vårt geografiska område bjuder alltid på relativt många soltimmar och lite nederbörd. Så torra markskikt på öar och i skogar märkte vi av. Tidig snö i november gav många knäckta trädgrenar och halka, men inte något arbete för oss.

 

Dalaröstyrkan larmades 38 gånger under året, vilket är tydligt högre än medelvärdet på 30, och medianen på 27 insatser per år (mätserie sedan 1971). Vi ser alltså en långsiktig trend som visar att Dalarös räddningsstyrka används mer. Varannan utryckning handlade om brand 2016

Trafikolyckor

Knappt vart fjärde utryckning handlade om en trafikolycka, men det ska noteras att även båtkollisioner räknas in då. Två båtkollisioner döljer sig i trafikstapeln närmare bestämt. Den allvarligaste av dem var en 40 fots segelbåt som rammade en mindre motorbåt vid bränslepontonen på Dalarö sjömack vid hotellbryggan. Dessbättre inga personskador, förutom en chockad besättning. Det andra larmet var av brutalare art där en snabbgående motorbåt rammade en av bryggorna i Karlslunds marina i hög fart. Ekipaget gjorde en luftfärd ovanpå bryggan. Båt och förare smet från platsen och kunde inte hittas. Brottslingens offer blev en kraschad badstege, en tilltryckt avloppstömningsanläggning och träskador i bryggans vandring. Man får förmoda att båtens ägare säkerligen behövde serva drev och underrede av skadorna på bryggan att döma. Fordonsolyckor på väg dominerades av singelolyckor som brukligt. Men en tredjedel av dem handlade om kollisioner med annat fordon. Två olyckor handlade om motorcykel eller moped och fem om bilar.

Sjukvård

Av de fem uppdrag vi har löst innebar tre av dem SALSA/DHLR-larm. Dock var det två motbud innan framkomst. Däremot så var det tredje fallet livräddande. Tack vare snabb framkomst och insats med HLR och fria luftvägar så är denna person i livet idag. Det är Dalarö brandvärns andra överlevare sedan utbildningarna med hjärtstartare började i förbundet. Det är annars väldigt ovanligt utanför sjukhus rent statistiskt. De andra fallen handlade om assistans till sjukvårdsenheter vilket kan innebära lokalkännedom, bärhjälp, transport i terräng eller transport av sjukvårdspersonal mellan helikopterlandningsplats och patient.

Automatlarm

En rekordnotering blir det för 2016. Vi fick inga automatlarm alls! Det har nog knappt inträffat förut. Vi hoppas naturligtvis att det beror på tekniskt bättre anläggningar och mer kompetent personal som sköter larmanläggningarna på företagen. Det är bara företagsanläggningar i större verksamheter som räknas som automatlarm. Alla anläggningar har krav på egen brandskyddsplan SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete). Kanske har detta interna arbete minskat riskerna för olyckor? Om detta vet vi inte mycket. Det kan ju faktiskt vara den berömda slumpen som gjorde att just det här året var både incident- och olycksfritt.

Andra larm

Övriga larm, förutom bränder, fanns det inte mycket intressant att berätta om. Vattenlivräddningarna ställdes snabbt in för vår del och en dieselsanering är inte mycket att orda om. En hund hade ramlat överbord. Men detta hann vi inte fram till före dramats upplösning.

Bränder

Av 20 larm var 35 % reella markbränder, med tillhörande insats, under perioden april till september. Storleken varierade från 4–400 . Årets torra och varma väder lockade till friluftsliv på öar och i skog och mark. Många förstår inte att en eldstad gjord av en ring med stenar inte är någon garanti för att elden inte sprider sig. Ofta sker spridningen efter en bristfällig släckning något dygn senare i markens rötter. 15 % var brand i apparater, eller i saker som inte hotade att sprida sig till en husbrand. Det inträffade tre sådana fall, en ismaskin, en fiskrök och ett elverk i en släpvagn. 10 % av brandlarmen var större bränder. Ett allvarligt fall av bygdebrand inträffade på Baldersvägen i år. Detta hus var övertänt innan vi kom till platsen och det var begränsning som gällde. Vår insats räddade intilliggande hus och förhindrade en mycket besvärlig utveckling i det tätbebyggda närområdet, som uteslutande består av äldre trähus. En garagebrand på Gålö var också fullt utvecklad. Gasflaskor försvårade arbetet och flera styrkor samarbetade på plats. Garaget fick brinna ned kontrollerat helt enkel. Övriga larm handlar om inringare som hade sett en rökpelare på håll och vid framkomst handlade det om en lägereld, riseldning eller bastutändning. Men det hör till. Men ibland kanske inringaren skulle ha tagit sig lite närmare och tittat innan man ringer efter hjälp.

Personal

Under 2016 har förbundet annonserat efter personal till Dalarö och gjort utskick i brevlådor. Vi har genomfört intervjuer och hittat nya förmågor. Tre nya kollegor som har gått grundutbildning, varav två med körkortsbehörighet C är vi väldigt nöjda med. Men det kan behövas ytterligare en omgång eftersom vi har tre andra som har slutat. Av dessa nämner vi särskilt Roland Palm som varit med länge i kåren och nu gick i pension… kunde man ju tro. Men med många järn i elden möter vi honom ändå i sjöräddningen och utanför stationen i fortsättningen som tur är. Vid årets slut var bemanningen 17 brandmän. Men se det var inte riktigt sant. För 2016 blev året då Dalarö brandvärn fick sin första kvinnliga räddningstjänstpersonal (vad undertecknad känner till i närhistorien. Dalarö brandkår är som bekant väldigt gammal och vill man vara helt säker får man gräva rejält i kommunarkiven. Men med stor säkerhet kan sägas att kvinnor inte funnits sedan sjuttiotalet i alla fall.)

Utbildning och utrustning

Det var lite skralt med utbildningsdagar under 2016. Därför har enbart en helgövning genomförts, och det var den klassiska isövningen i februari. Vi väntar på att man ska få klart nya övningsanläggningar i förbundet, sedan Försvarsmakten ”slängt ut” oss från Berga. Vi har däremot genomfört alla tio ordinarie övningar. Utbildningen har förutom standardövningarna gällt SPIS (SuicidPrevention I Stockholm) och ny bärbar brandpump. Brandpumpen ger 400 l/min, går med fyrtakt och har elstart. Något tung men med betydligt bättre pumpkapacitet än den gamla tvåtakts 200-pumpen som gick i pension. Bilar och båt tuffar på. Vår stora släckbil har fått reflexstripes runt om så att vi ska synas på vägen vid trafikolycka så att Dalarös styrka ska ha i princip samma utrustningsnivå för trafikolycka som heltidskollegorna i Handen har. Vi har deltagit i en Joint Rescueövning (SAR) tillsammans med Sjöfartsverket, Sjöräddningen, Polisen, Marinen och övriga räddningstjänsten. Vi märkte där att vi behöver mer modern utrustning för att kunna hänga med i kommunikationen, men annars klarar vi av uppdraget och bidrar i sökandet.

Vi ser fram mot ett nytt spännande år med mer räddningstjänst och utveckling av vår förmåga tillsammans med vår övningsledare Christian Welander.

Dalarö räddningsvärn, 2017-01-06

 

Redaktör: Andreas Bielsten